جناب مهندس امیر نصرتی

  برادر گرامی جناب مهندس امیر نصرتی به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ 1401/11/05 به سمت مدیر عامل شرکت منصوب تا درچهارچوب شرح وظایف ابلاغی انجام وظیفه نمایید امید است با توجه به توانمدی و شایستگی و پشتکار و سابقه درخشان شما و با توکل به ایزدمنان و همکاری صمیمانه کلیه کارکنان شرکت در…