محسن قائدی موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت طلوع ابتکار سام

مهندس محسن قائدي متولد ١٣٦١ در شهر بندرعباس … موسس و رئیس هیئت مدیره شركت طلوع ابتكارسام … دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران، MBAوDBI،مشاور دراملاک و مستغلات ، کسب و کار و پروژه های عمرانی . به گفته ایشان كساني مي توانند در كسب وكار خود موفق باشند كه مهارت را همراه با علاقه قلبی آموخته باشند . ایشان معتقدند مديران ميتوانند بهترين الگو براي كارمندان خود باشند و قطعا كارمندان هستند كه تبديل به رهبران بزرگ مي شوند .