محسن قائدی موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت طلوع ابتکار سام

مهندس محسن قائدي متولد ١٣٦١ در شهر بندرعباس … موسس و رئیس هیئت مدیره شركت  طلوع ابتكار سام …   به اعتقاد ایشان  كساني مي توانند در كسب وكار خود موفق باشند كه مهارت را همراه با عشق آموخته باشند … به گفته ايشان مديران ميتوانند بهترين الگو براي كارمندان خود باشند و قطعا كارمندان هستند كه تبديل به رهبران بزرگ مي شوند … .