محسن قائدی موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت طلوع ابتکار سام

مهندس محسن قائدی متولد ١٣۶١ در شهر بندرعباس … موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت  طلوع ابتکار سام …   به اعتقاد ایشان  کسانی می توانند در کسب وکار خود موفق باشند که مهارت را همراه با عشق آموخته باشند … به گفته ایشان مدیران میتوانند بهترین الگو برای کارمندان خود باشند و قطعا کارمندان هستند که تبدیل به رهبران بزرگ می شوند … .